Месец: юни 2023

Филип Лхамсурен: „Заболя ме за Амазония“

Амазония за мен е най-живото кътче на планетата и най-дивото все още. От дете винаги съм имал желание да плувам в нейните води, пред очите ми са били всевъзможни картини – змии в храсталците, хищни пирани и очи на каймани във водата. И като пораснах от тази детинска картина се формулира идеята за пътешествието. Чувствам се добре там – сякаш съм дете в магазин за играчки.

Прочетете още

Брой 4/2023 г.

Редакционна колегия


ПРОФ.НИКОЛАЙ СПАСОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

акад. Васил Големански
акад. Иван Иванов
чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова
чл.-кор, проф. Димитър Иванов
чл.-кор. проф. Нина Атанасова
проф. Николай Лазаров
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Стефан Манев
доц. д-р Ина Анева

Вижте ни и във Facebook

Архив

Категории