Категория: Природозащита

Хомяците в България

Хомяците (или хамстерите) са малка група от 18 вида средно големи и дребни гризачи, обитаващи откритите и полуоткритите пространства на Евразия. Срещат се в степите и лесостепите на Европа и Централна Азия, а някои видове се изкачват и до високите плата до 4000 м.н.в. Други могат да съжителстват и живеят в човешките жилища заедно с други видове синантропни гризачи (домашни мишки и плъхове).

Прочетете още

Мечката и опазването ѝ у нас

Все още има в нашите планини немалко диви кътчета, където трепетната среща с властелина на планината е напълно възможна. Присъствието му се издава от много неща. Понякога  и от внезапен шум сред малинака, а доста по-често  чрез следи от внушителна лапа по пътеката или встрани от нея. Присъства неизменно и в разказите за всевъзможни, даже страховити случки от планинците, седнали до огъня с чаша в ръка.

Прочетете още

Брой 3/2023 г.

Редакционна колегия


ПРОФ.НИКОЛАЙ СПАСОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

акад. Васил Големански
чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова
чл.-кор, проф. Димитър Иванов
проф. Николай Лазаров
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Стефан Манев
доц. д-р Ина Анева

Вижте ни и във Facebook

Архив

Категории