Автор: admin-priroda

Има ли строматолити на марс?

Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази година
отбелязахме шест десетилетия от излитането на първия космонавт
Юрий Гагарин, но все още не разполагаме с отговор на този въпрос.
Безспорно науката за това време е напреднала съществено. През 1969
г. човек стъпва на Луната, през 1976 г. роботизиран апарат каца на
Марс, а през 1992 г. учени за пръв път откриват планета, кръжаща
около звезда, различна от Слънцето. Но към настоящия момент не сме
сполучили да разкрием загадката – дали животът на Земята е уникално
явление или не.

Прочетете още

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на храна, вода, защита, търсене на по-благоприятни климатични условия, осигуряване на потомство и др.

Прочетете още

Непознатото Черно море – има ли живот в сероводородната зона?

Известно е, че Черно море има рязко изразен аномален характер. Общият му обем е 534 000 куб.км., но само 13% от тях съдържат кислород. Те са сравнително плитък повърхностен слой (до около 200 м.), а в дълбините на морето водата е аноксична (безкислородна) и наситена със сероводород. Дълго време се смяташе, че в тези условия не може да съществува живот.

Прочетете още
  • 1
  • 2

Брой 3/2023 г.

Редакционна колегия


ПРОФ.НИКОЛАЙ СПАСОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

акад. Васил Големански
чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова
чл.-кор, проф. Димитър Иванов
проф. Николай Лазаров
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Стефан Манев
доц. д-р Ина Анева

Вижте ни и във Facebook

Архив

Категории