Месец: декември 2021

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство

Велизар Симеоновски e роден във врачанското село Борован през 1968 година. Учи в художествено училище за приложни изкуства, следва „Биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, след дипломирането си е работил в Зоопарка на София, бил е и учител в Трън. През 2003 година заминава за САЩ.

Прочетете още

Съставен акт за незаконен риболов

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице по Закона за защитените територии в поддържан резерват „Сребръна“. Нарушението – навлизане с плавателен съд в...

Прочетете още

Пещерната хиена – конкурент на палеолитния човек в България

Днес, според специалистите таксономи по бозайниците, „пещерната хиена“ всъщност представлява евроазиатски късноплейстоценски западен подвид на съвременната петниста хиена, обозначаван като Crocuta crocuta spelaea. Допреди десетина години все още се разглеждаше като отделен вид – пещерна хиена (Crocuta spelaea).

Прочетете още

Има ли строматолити на марс?

Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази година
отбелязахме шест десетилетия от излитането на първия космонавт
Юрий Гагарин, но все още не разполагаме с отговор на този въпрос.
Безспорно науката за това време е напреднала съществено. През 1969
г. човек стъпва на Луната, през 1976 г. роботизиран апарат каца на
Марс, а през 1992 г. учени за пръв път откриват планета, кръжаща
около звезда, различна от Слънцето. Но към настоящия момент не сме
сполучили да разкрием загадката – дали животът на Земята е уникално
явление или не.

Прочетете още

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на храна, вода, защита, търсене на по-благоприятни климатични условия, осигуряване на потомство и др.

Прочетете още

Брой 1/2023 г.

Редакционна колегия


ПРОФ.НИКОЛАЙ СПАСОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

акад. Васил Големански
чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова
чл.-кор, проф. Димитър Иванов
проф. Николай Лазаров
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Стефан Манев
доц. д-р Ина Анева

Вижте ни и във Facebook

Последни коментари

    Категории