Автор: Христо Мишков

Как ще се възродят иглолистните гори на Витоша?

В крайна сметка, въпреки опасенията на обществеността, че смърчовите гори на Витоша загиват, днес въпросът е не дали там отново ще има гора, а каква ще бъде тя и кога ще се възстанови. Международният и българският опит от последните десетилетия показват, че природните нарушения са не само ключов елемент от естествената динамика на смърчовите гори, но и в дългосрочен аспект създават мозайка от хомогенни и хетерогенни площи. В резултат на това горите представляват сложна система от участъци с различна възраст, фаза на развитие, понякога и видов състав, което ги прави по-устойчиви на следващи нарушения и по-богати на биологично разнообразие. е).

Прочетете още

Приключенията на литиевите батерии в България

Литиево-йонните батерии засега се смятат за най-перспективния път към електрическа мобилност и към едно по-екологично бъдеще. Разработката им започва в края на миналия век и българската наука има своите

Прочетете още

Юлиан Константинов: „Тундрата те омагьосва и може да не те пусне!“

Северното еленовъдство не е добър бизнес, но държавата го запазва като традиция и туристическа атракция, твърди социалният антрополог Юлиан Константинов, който е живял десетилетия сред народа саами

Прочетете още

Десета ученическа научна сесия в БАН

В началото на декември се проведе десетата сесия на Ученическия институт на БАН. Близо 200 ученици, учители, университетски преподаватели и учени взеха участие в подготовката, рецензирането и оценяването на представените пред журито проекти. Допуснатите за представяне в ученическата научна сесия 72 проекта бяха оценявани от жури в 6 отделни секции.

Прочетете още

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

Откриването и следенето на циклоните е една от основните задачи на космическата метеорологична система. Тя се състои от метеорологични сателити със съответните наземни служби и е предназначена за периодично и оперативно получаване на информация за състоянието на земната атмосфера. Орбиталните характеристики и апаратурната окомплектовка на метеорологичните сателити са съобразени с основната им цел  оперативно наблюдение на облачното покритие и топлинното излъчване на Земята.

Прочетете още

Брой 4/2023 г.

Редакционна колегия


ПРОФ.НИКОЛАЙ СПАСОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

акад. Васил Големански
чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова
чл.-кор, проф. Димитър Иванов
проф. Николай Лазаров
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Стефан Манев
доц. д-р Ина Анева

Вижте ни и във Facebook

Архив

Категории