Категория: Личности

НЯКОИ ОТ НАЙ-ЗНАМЕНИТИТЕ НАУЧНИ ПРИНОСИ НА СТИВЪН ХОКИНГ

Кой е Стивън Хокинг? В научно-популярните статии, които могат да се намерят в интернет, в повечето случаи Хокинг се представя като астрофизик или космолог, а в една малка част от публикациите – като физик-теоретик.

Прочетете още

Д-Р ЕМЕРИХ (ИМРЕ) ФОН ФРИВАЛДСКИ – ПИОНЕР В ИЗУЧАВАНЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

Един от пионерите в изследването на растителния и животински свят на нашата страна е унгарският ботаник и зоолог д-р Емерих (Имре) фон Фривалдски (D-r Emeriсh (Imre) von Frivaldszki). Ето какво пише за него бележитият учен и историограф на българското природознание академик д-р Иван Буреш през далечната 1924 година: „Първото съчинение със строго научен характер и с истинско научно значение за ентомологичната фауна на България се дължи на маджарския природоизпитател Imre Frivaldski, на когото се пада честта да бъде, в Източна Европа, и първият пионер в много отрасли на природознанието.

Прочетете още

Брой 4/2023 г.

Редакционна колегия


ПРОФ.НИКОЛАЙ СПАСОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

акад. Васил Големански
чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова
чл.-кор, проф. Димитър Иванов
проф. Николай Лазаров
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Стефан Манев
доц. д-р Ина Анева

Вижте ни и във Facebook

Архив

Категории