Категория: Новини от партньори

Десета ученическа научна сесия в БАН

В началото на декември се проведе десетата сесия на Ученическия институт на БАН. Близо 200 ученици, учители, университетски преподаватели и учени взеха участие в подготовката, рецензирането и оценяването на представените пред журито проекти. Допуснатите за представяне в ученическата научна сесия 72 проекта бяха оценявани от жури в 6 отделни секции.

Прочетете още

Изложба „Лечебницата в античността и Средновековието“

Националният антропологичен музей към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей на Българската академия на науките (ИЕМПАМ-БАН) откри временната изложба „Лечебницата в Античността и Средновековието“, организирана в партньорство с Музея за история на медицината към Медицински университет – Пловдив и Исторически музей – Свищов.

Прочетете още

Три жени учени от БАН с награда за иновативни проекти

Доц. Ина Анева, д-р Мария Калъпсъзова и Нина Стоянова-Нанкова от Българската академия на науките са тазгодишните носителки на националната стипендия „За жените в науката“ за България. Престижното отличие им бе присъдено за техните новаторски научни проекти на официална церемония в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ .

Прочетете още

Наградите от конкурса “Нарисувай Бран”!

Журито, съставено от представители на Националния природонаучен музей — БАН, Българското дружество за защита на птиците и Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори — ДАФНИ имаше изключително трудната задача да селектира рисунките от конкурса „Нарисувай червеногушата гъска Бран“.

Прочетете още

Съставен акт за незаконен риболов

Експертите на РИОСВ-Русе съставиха акт за установяване на административно нарушение на физическо лице по Закона за защитените територии в поддържан резерват „Сребръна“. Нарушението – навлизане с плавателен съд в...

Прочетете още

Брой 4/2023 г.

Редакционна колегия


ПРОФ.НИКОЛАЙ СПАСОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

акад. Васил Големански
чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова
чл.-кор, проф. Димитър Иванов
проф. Николай Лазаров
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Стефан Манев
доц. д-р Ина Анева

Вижте ни и във Facebook

Архив

Категории