Категория: Тайните на генома

Ние и неандерталците – какво разказват гените?

Изучаването и установяването на произхода на човека е една от най-вълнуващите задачи на учените – както в миналото, така и днес. Десетки изследователи по цял свят работят, за да запълнят картината и да проследят хронологията на възникване и развитие на предците на съвременния човешки вид. Освен антропологията, археологията, историята, днес вече и генетиката дава отговор на някои от въпросите, свързани с произхода ни. Молекулата ДНК е може би един от най-добрите източници на информация, които учените могат да използват, за да разберат повече за развитието на животинските видове, влючително на човека.

Прочетете още

РЕДАКТИРАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ГЕНОМ

Затлъстяването е комплексно заболяване и се влияе от различни фактори като генетичния статус, поведението и околната среда. То се среща по-често в определени семейства – не толкова заради наследствеността, колкото заради еднаквия начин на хранене и общите лоши навици. Броят на хората със затлъстяване се повишава стабилно през последните 50 години и това не може да се обясни с драматични промени в нашите гени

Прочетете още

Липидните наночастици – преносители на лекарства и ваксини

Затлъстяването е комплексно заболяване и се влияе от различни фактори като генетичния статус, поведението и околната среда. То се среща по-често в определени семейства – не толкова заради наследствеността, колкото заради еднаквия начин на хранене и общите лоши навици. Броят на хората със затлъстяване се повишава стабилно през последните 50 години и това не може да се обясни с драматични промени в нашите гени

Прочетете още

Генетика на метаболизма – затлъстяване и отслабване

Затлъстяването е комплексно заболяване и се влияе от различни фактори като генетичния статус, поведението и околната среда. То се среща по-често в определени семейства – не толкова заради наследствеността, колкото заради еднаквия начин на хранене и общите лоши навици. Броят на хората със затлъстяване се повишава стабилно през последните 50 години и това не може да се обясни с драматични промени в нашите гени

Прочетете още

ГЕНОМНО НАСЛЕДСТВО НА БЪЛГАРИТЕ

Популационната геномика представлява ново направление в науката, което се развива в постгеномната ера чрез използване на иновативни технологии (NGS – next generation sequencing) за цялостни анализи на наследствения апарат в клетките – ядрена и митохондриална ДНК и РНК молекули.

Прочетете още

Брой 3/2023 г.

Редакционна колегия


ПРОФ.НИКОЛАЙ СПАСОВ
ГЛАВЕН РЕДАКТОР

акад. Васил Големански
чл.-кор. проф. д.х.н. Вася Банкова
чл.-кор, проф. Димитър Иванов
проф. Николай Лазаров
доц. д-р Мая Гайдарова
доц. д-р Стефан Манев
доц. д-р Ина Анева

Вижте ни и във Facebook

Архив

Категории