В началото на декември се проведе десетата сесия на Ученическия институт на БАН. Тя привлече участници от 29 училища и 17  града в страната. Форумът бе открит от Председателя на БАН акад. Ревалски, който изрази удовлетворение от нивото на постъпилите за участие проекти и успешното сътрудничество на учени от институтите на Академията с учители и ученици от страната.

Акад. Петър Кендеров – ръководител на УЧИ-БАН поздравява участниците

Близо 200 ученици, учители, университетски преподаватели и учени взеха участие в подготовката, рецензирането и оценяването на представените пред журито проекти. Допуснатите за представяне в ученическата научна сесия 72 проекта бяха оценявани от жури в 6 отделни секции: две секции за Информационни, комуникационни и технически науки (общо 24 проекта); Математика (10 проекта); Биология, биомедицина, биохимия (15 проекта); Химия, физика, физикохимия (8 проекта); Хуманитарни, обществени науки и изкуство (15 проекта).

Тематичното разнообразие във всяка от тези секции е впечатляващо. Обхванати са както класически области от хуманитарните и обществени науки, така и съвременни теми, свързани с най-стремително развиващите се технологии.

През тази година Ученическият институт на БАН получи осезателна подкрепа за дейностите си от Дружеството на кардиолозите в България и от членове на Събранието на академиците и член-кореспондентите на БАН.

Наградените от журитата ученици получиха интересни издания, предоставени от Издателство „Захарий Стоянов“, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“ и Научноинформационен център „Българска енциклопедия”.