ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от...

Как ще се възродят иглолистните гори на Витоша?

Гл. ас. д-р Николай Цветанов завършва „ Горско стопанство“ в Лесотехническия университет (ЛТУ)...

Приключенията на литиевите батерии в България

Проф. д-р Антон Момчилов е завършил физика в СУ „Св. Климент Охридски. Започва работа в ЦЛЕХИТ...

Юлиан Константинов: „Тундрата те омагьосва и може да не те пусне!“

    Проф. Юлиан Константинов e роден във Варна. Завършва английска филология в СУ „Св....

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

Гаро Мардиросян е професор в Института за космически изследвания и технологии при Българската...

Хомяците в България

Д-р Недко Недялков е завършил „Екология” в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 2014...

Загадките на Палоло

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от...

Водата – позната и непозната

Акад. Христо Цветанов защитава дисертация през 1970 г. в Института по органична химия – БАН....

Филип Лхамсурен: „Заболя ме за Амазония“

Филип Лхамсурен е роден в Монголия през 1979 г., но израства в България, в Родопите, където работи...

Сред природата, хората и … прилепите на Киргизстан

Хелиана Иржи Дундарова е главен асистент в Институт по биоразнообразие и екосистеми изследвания –...

Зелена планета

ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).Тардиградите, както вероятно е...

Загадките на Палоло

Загадките на Палоло

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).Палоло е народно  име на  малка...

Движения при растенията

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на...

Интревю

Юлиан Константинов: „Тундрата те омагьосва и може да не те пусне!“

Юлиан Константинов: „Тундрата те омагьосва и може да не те пусне!“

    Проф. Юлиан Константинов e роден във Варна. Завършва английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Заниманията му с теоретична лингвистика го отвеждат към социолингвистиката, а от нея към социалната антропология – още преди тази наука да бъде официално...

Филип Лхамсурен: „Заболя ме за Амазония“

Филип Лхамсурен: „Заболя ме за Амазония“

Филип Лхамсурен е роден в Монголия през 1979 г., но израства в България, в Родопите, където работи майка му. Номадският повик в кръвта му го превръща в пътешественик още от детството му. Преминал е през някои от най-трудните места на планетата - Пътя на коприната,...

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство Велизар Симеоновски e роден във врачанското село Борован през 1968 година. Учи в художествено училище за приложни изкуства, следва „Биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, след дипломирането си е работил в Зоопарка...

Небето над нас

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

Гаро Мардиросян е професор в Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките. Доктор на техническите науки и д-р по физика. Автор и съавтор е на 9 книги, над 120 научни публикации, над 35 патента за изобретения и полезни модели и...

Има ли строматолити на Марс?

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на водорасловите биотехнологии, физиологията на растенията, растителната еволюция и космическата биология.  Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази...

Списание

Брой 3/2021 г.

Редакция

Списание "Природа"
Научнопопулярно издание на БАН
Редактор Христо Мишков
h_mishkov@aph.bas.bg
02 8718078
0889 437631
Адрес на редакцията:
София 1113, ул. "Академик Георги Бончев", блок 6, ет. 2, стая 208.
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
https://press.bas.bg/bg

Последни публикации

Зелена планета

ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).Тардиградите, както вероятно е...

Загадките на Палоло

Загадките на Палоло

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).Палоло е народно  име на  малка...

Движения при растенията

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на...

Небето над нас

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

Гаро Мардиросян е професор в Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките. Доктор на техническите науки и д-р по физика. Автор и съавтор е на 9 книги, над 120 научни публикации, над 35 патента за изобретения и полезни модели и...

Има ли строматолити на Марс?

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на водорасловите биотехнологии, физиологията на растенията, растителната еволюция и космическата биология.  Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази...

Зелена планета

ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).Тардиградите, както вероятно е...

Загадките на Палоло

Загадките на Палоло

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).Палоло е народно  име на  малка...

Движения при растенията

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на...

Небето над нас

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

Гаро Мардиросян е професор в Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките. Доктор на техническите науки и д-р по физика. Автор и съавтор е на 9 книги, над 120 научни публикации, над 35 патента за изобретения и полезни модели и...

Има ли строматолити на Марс?

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на водорасловите биотехнологии, физиологията на растенията, растителната еволюция и космическата биология.  Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази...

Зелена планета

ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

ХИЛЯДИ ТАРДИГРАДИ  СА  „ИЗСИПАНИ” ПРЕЗ 2019 Г. НА ЛУНАТА.                                              КАКВА Е СЪДБАТА ИМ?

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).Тардиградите, както вероятно е...

Загадките на Палоло

Загадките на Палоло

Акад. Васил Големански е професор по протозоология и зоология на безгръб­начните животни, един от водещите специалисти у нас. Директор на Инсти­тута по зоология при БАН (1988 – 2003). Член-кореспондент на БАН (1997) и ака­демик (2003).Палоло е народно  име на  малка...

Движения при растенията

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на...

Небето над нас

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

ТРЕВОГА ОТ КОСМОСА: ТРОПИЧЕН ЦИКЛОН!

Гаро Мардиросян е професор в Института за космически изследвания и технологии при Българската академия на науките. Доктор на техническите науки и д-р по физика. Автор и съавтор е на 9 книги, над 120 научни публикации, над 35 патента за изобретения и полезни модели и...

Има ли строматолити на Марс?

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на водорасловите биотехнологии, физиологията на растенията, растителната еволюция и космическата биология.  Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази...