Филип Лхамсурен: „Заболя ме за Амазония“

Филип Лхамсурен е роден в Монголия през 1979 г., но израства в България, в Родопите, където работи...

Сред природата, хората и … прилепите на Киргизстан

Хелиана Иржи Дундарова е главен асистент в Институт по биоразнообразие и екосистеми изследвания –...

Топчийските скали – безценен природен паметник в Лудогорието

Село Топчии е от групата капански села в Североизточна България. Отстои на 18 км северно от...

За флората и хората на Албания

Проф. д-р Димитър Димитров е завършил биология в СУ „Св. Климент Охридски“. От 2001 г. е...

Синявицата

Илиян Вълчанов е роден в Русе. Учил е в Икономическия университет във Варна, но истинската му...

ГОЛЯМ РОЙ В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ

В столицата, както и в други  градове на страната, пчелните роеве не са изключение. Ежегодно, в...

Царското вещество и социалните насекоми

Акадамик Иван Иванов е възпитаник на СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност „Химия на природните...

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на...

Мечката и опазването ѝ у нас

  Проф. Д-р Николай Спасов е роден в София. Учи в Биологическия факултет на СУ „Св.Климент...

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство Велизар Симеоновски e роден във врачанското...

Зелена планета

Движения при растенията

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на...

Интревю

Филип Лхамсурен: „Заболя ме за Амазония“

Филип Лхамсурен: „Заболя ме за Амазония“

Филип Лхамсурен е роден в Монголия през 1979 г., но израства в България, в Родопите, където работи майка му. Номадският повик в кръвта му го превръща в пътешественик още от детството му. Преминал е през някои от най-трудните места на планетата - Пътя на коприната,...

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство

Велизар Симеоновски: Всяка картина е предизвикателство Велизар Симеоновски e роден във врачанското село Борован през 1968 година. Учи в художествено училище за приложни изкуства, следва „Биология“ в СУ „Св. Климент Охридски“, след дипломирането си е работил в Зоопарка...

Небето над нас

Има ли строматолити на Марс?

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на водорасловите биотехнологии, физиологията на растенията, растителната еволюция и космическата биология.  Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази...

Списание

Брой 3/2021 г.

Редакция

Списание "Природа"
Научнопопулярно издание на БАН
Редактор Христо Мишков
h_mishkov@aph.bas.bg
02 8718078
0889 437631
Адрес на редакцията:
София 1113, ул. "Академик Георги Бончев", блок 6, ет. 2, стая 208.
Академично издателство "Проф. Марин Дринов"
https://press.bas.bg/bg

Последни публикации

Зелена планета

Движения при растенията

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на...

Небето над нас

Има ли строматолити на Марс?

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на водорасловите биотехнологии, физиологията на растенията, растителната еволюция и космическата биология.  Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази...

Зелена планета

Движения при растенията

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на...

Небето над нас

Има ли строматолити на Марс?

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на водорасловите биотехнологии, физиологията на растенията, растителната еволюция и космическата биология.  Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази...

Зелена планета

Движения при растенията

Движения при растенията

Движението е свойство на живите системи, чрез което те осъществяват връзката си със заобикалящата ги среда и така осигуряват преживяването си. При повечето организми се наблюдава преместване на тялото в пространството, което обитават. Това е свързано с намиране на...

Небето над нас

Има ли строматолити на Марс?

Има ли строматолити на Марс?

Гл. асистент д-р Светослав Александров работи в ИФРГ-БАН. Неговите научни интереси са в сферата на водорасловите биотехнологии, физиологията на растенията, растителната еволюция и космическата биология.  Има ли живот някъде другаде във Вселената? На 12 април тази...