Изложба в Българската академия на науките показва историята, дейността и постиженията на научноизследователския кораб „Академик”. Експозицията по повод  40-годишнината на „Академик“ беше открита от заместник-председателя чл.-кор. Стефан Хаджитодоров и директора на Института по океанология проф. Атанас Палазов.

Придобиването на научноизследователския кораб ”Академик” даде възможност да се премине от брегови изследвания към работа в цялата Изключителна икономическа зона на страната в Черно море, каза в речта си заместник-председателя на БАН и допълни, че изложбата показва как учените са се справили с това предизвикателство. Корабът свърши достойно своята научна работа, а в най-трудните времена е бил заплашен и от арестуване в Турция, разказа бившшият пердседател на БАН акад. Иван Юхновски. Днес вече се объсжда идеята за придобиване на нов малък изследователски кораб за брегови изследвания, който да отговаря на съвременните изисквания за изследване на Черно море. Повече подробности можете да видите във видеото на Природа TV.