В столицата, както и в други  градове на страната, пчелните роеве не са изключение. Ежегодно, в сезона на рояването, те се появяват на най-неочаквани места: по дървета и храсти, в хралупи, процепи, фуги, фасади, стрехи, прозорци, комини и други. Понякога местата на роевете са труднодостъпни  и се налага използването на техника – автовишка.

 

Така, на кръстовището на ул. “Иван Вазов“ и ул. „Георги Раковски“, в централната част на столицата, на един прозорец на третия етаж, се беше захванал голям пчелен рой. Свалянето му представляваше изпитание поради височината, на която се намираше и практически беше възможно това да стане само с помощта на вишка. В последният ден на месец май, 31.05.2021 г., беше създадена необходимата организация с отцепване на района и издигане с кош до роя. Пчелите бяха изградили голямо гнездо, състоящо се от 9 пити – далаци, всеки с височина 55 – 60 см. и широчина 25 – 30 см., в левия горен ъгъл, външно на прозорец. Питите бяха захванати на три места: на стъклото, за горния и страничен перваз и свалянето им  изискваше усилие. С помощта на удължен пчеларски нож, питите бяха свалени равномерно в двата кашона, които бях приготвил.

Питите, светли на цвят,  бяха почти всички със запечатано пило и тънка ивица мед. Ориентацията на питите беше на югоизток, а плоскостта им – на изток –запад. Пчелите бяха многобройни, но кротки, нямаше ужилване. Цялата процедура по свалянето на роя отне два часа. Кашоните с питите и пчелите бяха запечатани с тиксо и откарани на пчелина в Банкя, където ги разпределих в два кошера, с надеждата, че поне в единия ще се намира майката. За всеки случай и в двата кошера поставих пити с открито пило. Тъй като височината на плодниците беше недостатъчна, за да поеме далаците, поставих допълнително по един корпус, съставен от два магазина. Далаците разположих в средата на кошерите, а в ляво и дясно от тях – празни и маломедови пити, както и питите с открито пило. Между далаците поставих по една летвичка, за да не се залепват помежду си и да може пчелите свободно да излизат от пилото. Впрочем, пилото беше изцяло работническо, с малко търтееви килийки. Това подсказва за млада майка. Огромните далаци, изградени с пресен восък са също индикатор за млада и силна майка. Подхраних със захарно-медов разтвор 1:1.

 

Какъв извод може да направим от този случай?. А той е, че пчелите могат да съществуват безпроблемно и в централната градска част без намесата на човека. На пчелите не са им нужни нито кошери, нито  подхранване, нито лекарства, нито каквито и да са грижи за тяхното съществуване. Това е един свят, една вселена, която иска само спокойствие, чиста вода и чиста природа.

За отбелязване е, че преди повече от пет години, свалих рой от същото място, на същата фасада на сградата, намираща се до къщата музей на Иван Вазов. Пчелите са там и ще продължават да живеят в нови роеве.

Публикуван сп. “Природа” бр. 3/2021 стр. 110-111